Transport

Vid dödsfall på sjukhus

Om en person avlider på sjukhus förs den avlidne till sjukhusets bårhus. Transporten inom sjukhuset utförs av vaktmästare eller annan personal. Innan den avlidne förs till bårhuset skriver en läkare ett dödsbevis. Vårdpersonalen ska även ordna så att anhöriga får ta farväl.

Vid dödsfall på boende

Det är inte alltid det finns kylrum på äldreboenden. Den avlidne transporteras då till ett bårhus. Begravningsbyrån ombesörjer denna transport. En del kommuner bekostar denna transport, medan den i vissa fall betalas av dödsboet.

Vid dödsfall i hemmet

Om dödsfallet sker oväntat, ring 112.

Vid väntat dödsfall skall läkare utfärda ett dödsbevis innan begravningsbyrån hämtar den avlidne. Anhöriga ges också möjlighet att ta avsked i lugn och ro innan den avlidne förs till bårhuset.

Transport inför ceremonin

Inför begravningsceremonin transporteras kroppen till ett så kallat bisättningsrum, en lokal för förvaring av kistor. Denna ligger ofta i anslutning till kyrka/kapell. Denna transport bekostas av dödsboet.

Begravningshuvudmannen ansvarar för transporten från begravning till kremering eller gravsättning.

Vi utför alla transporter med traditionella begravningsbilar.

Bilar

Vi erbjuder våra tjänster till andra begravningsföretag och privatpersoner.
Vi utgår från nordvästra Skåne, men utför tjänster även i andra delar av landet vid behov.

Våra arbetstider

  • Vardagar
    9:00 - 17:00
  • Lördag
    Enligt överenskommelse
  • Söndag
    Enligt överenskommelse

Kontakt